Čistý oběd s pokorou a soucitem 🤍

Žehnané jídlo je léčivé

ruce-mlaskavec

Potrava, kterou dnes přijímáme, prochází různými výrobními procesy, dotýkají se jí různí lidé, ulpívají na ní tak silné energetické otisky a stopy mysli od kuchařů a zhotovitelů, které pokud si nejsme jisti jejich úmyslem, je třeba před požitím řádně pročistit a prosvětlit světlem, pránou, mantrou, pozitivním záměrem nebo bdělým přítomným vědomím v Teď. Samo o sobě jen nestačí, že je jídlo čistě veganské, může se i tak snadno míjet žádaným a očekávaným účinkem, proto jsou právě naše polední obědy plně vědomě přopravované s bezvýhradnou láskou a lečivými úmysly...

Zpět do obchodu